Privacy Policy

Privacy Statement Anjin B.V. (hierna: Anjin Disposables)

 

Verwerking van persoonsgegevens

Voor Anjin Disposables is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Anjin Disposables respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via de website of per e-mail verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

 

Doeleinden van verwerkingen

Persoonsgegevens worden door Anjin Disposables verwerkt voor de volgende doeleinden:

-          voor de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst;

-          om met u in contact te treden en het beantwoorden van vragen;

-          voor het verrichten van marktonderzoek

-          voor het uitvoeren van verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van Anjin Disposables.

-          voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail;

-          voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Anjin Disposables ;

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Anjin Disposables daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

 

Vragen over en recht op inzage en correctie van persoonsgegevens

Indien gewenst kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens opvragen bij onze klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer (076 5229942) en per e-mail via ([email protected]).


Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met ons via:

 

Anjin BV
Terheijdenstraat 42
4811 AW Breda
Nederland

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Een verdere overdracht van je gegevens voor de levering van de goederen aan de daarvoor verantwoordelijke verzender, gebeurt alleen voor zover noodzakelijk voor de levering van de goederen. Voor de afwikkeling van betalingen, geven we je betalingsgegevens door aan het daartoe aangestelde kredietinstituut.

 

Data Security 

Je persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor je bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar worden rechtstreeks door onze payment service provider verzameld en verwerkt. Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toegang tot je account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Je dient je toegangsgegevens vertrouwelijk te houden en sluit het browservenster wanneer je klaar bent met uw communicatie met ons, vooral als je de computer met anderen deelt.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken en om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken. Verder gebruikt Anjin Disposables cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.